Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Phường 06, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 08/11/2020 23:00:56

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 2.300.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T234 (18h – 20h)
Thông tin: học sinh nữ 11t, mới bắt đầu
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 06, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa 06 Quận Bình Thạnh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: