Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Phường 07, Quận 11, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/06/2021 17:53:53

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy:
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246 (từ 8h đến 12h)
Thông tin: học viên nữ, sn 1994
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 07, Quận 11, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa 07 Quận 11 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: