Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Phường 07, Quận 5, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/01/2021 04:31:02

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy:
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp các buổi chiều (Từ 14h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ, 16 tuổi, đã có căn bản
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 07, Quận 5, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa 07 Quận 5 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: