Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Phường 08, Quận 4, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/01/2021 17:53:47

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy:
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn sáng (từ 8h trở đi) – tối (từ 17h đến 20h)
Thông tin: học viên nữ, biết giao tiếp tiếng hoa
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ, GV người Gốc Hoa
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 08, Quận 4, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa 08 Quận 4 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: