Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Phường 09, Quận 3, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 05/01/2021 12:05:30

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2, 7 (13h-15h)
Thông tin: học viên nữ, học từ đầu
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 09, Quận 3, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa 09 Quận 3 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: