Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Phường 09, Quận 6, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 25/12/2020 09:32:51

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.700.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: sắp xếp chiều (16h30-18h)
Thông tin: học viên nam, học căn bản cấp tốc
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 09, Quận 6, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa 09 Quận 6 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: