Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Phường 09, Quận 6, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/01/2021 15:28:49

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy:
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T3,5 (từ 17h trở đi)
Thông tin: học sinh nam lớp 6, hiền lành, học từ đầu
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 09, Quận 6, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa 09 Quận 6 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: