Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Phường 09, Quận 8, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 13/11/2020 18:19:13

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 4.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T5,T6 ( từ 17h trở đi)
Thông tin: nhóm 5- 6 học viên
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 09, Quận 8, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa 09 Quận 8 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: