Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Phường 11, Quận 11, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 20/06/2021 03:13:13

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy:
Mức lương: 180.000đ/giờ
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: Tháng dạy 3 buổi vào 3h30-5h30 chiều t7,cn
Thông tin: hv nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ, dạy lâu dài
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 11, Quận 11, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa 11 Quận 11 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: