Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Phường 11, Quận 6, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 20/06/2021 01:54:28

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: Tối t2,4, hoặc 6 sau 6h30
Thông tin: 2 học sinh
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 11, Quận 6, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa 11 Quận 6 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: