Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Phường 11, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 05/01/2021 16:02:02

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy:
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T7,CN
Thông tin: Học viên nữ, học từ đầu
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 11, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa 11 Quận Phú Nhuận TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: