Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Phường 11, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 28/04/2021 16:39:29

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy:
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sx các tối trong tuần T2->CN
Thông tin: học viên nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 11, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa 11 Quận Phú Nhuận TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: