Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Phường 12, Quận 10, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 24/01/2021 13:20:48

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.700.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sáng T4-6-CN (8h-9h30)
Thông tin: hv nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 12, Quận 10, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa 12 Quận 10 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: