Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Phường 12, Quận 8, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/11/2020 08:31:20

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: sắp xếp: Sáng (9h-12h), chiều (14h -17h), ưu tiên học buổi sáng (trừ Sáng T2,4)
Thông tin: học viên nam 34tuổi
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 12, Quận 8, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa 12 Quận 8 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: