Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Phường 13, Quận 8, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/01/2021 14:49:41

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn sáng-chiều-tối
Thông tin: học viên nữ, ôn cấp tốc 1 tháng
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 13, Quận 8, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa 13 Quận 8 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: