Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Phường 13, Quận Tân Bình, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 19/06/2021 10:59:21

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: Tối Sắp xếp (t2->cn) và T7+CN
Thông tin: 4 học viên
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 13, Quận Tân Bình, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa 13 Quận Tân Bình TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: