Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Phường 14, Quận 3, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 29/12/2020 01:38:43

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T234567 (18h-21h), CN(8h-11h)
Thông tin: Học viên nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 14, Quận 3, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa 14 Quận 3 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: