Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Phường 14, Quận 8, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/06/2021 07:09:29

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.300.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chiều T7, CN (14h30-16h)
Thông tin: 1 Học viên nữ+ 1 bé 13 tuổi, học từ đầu
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 14, Quận 8, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa 14 Quận 8 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: