Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Phường 14, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 19/06/2021 07:28:20

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: Chiều T7, CN (3h or 3h30)
Thông tin: 3 học viên (36tuổi + 29 tuổi + 7 tuổi), học từ đầu
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 14, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa 14 Quận Phú Nhuận TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: