Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Phường 14, Quận Tân Bình, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 19/11/2020 04:30:07

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy:
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn: T3,6 (17h -19h), sáng T7 (9h-11h)
Thông tin: học viên nữ, học từ đầu
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 14, Quận Tân Bình, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa 14 Quận Tân Bình TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: