Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Phường 15, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 25/12/2020 12:36:37

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy:
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T6, CN (từ 18h trở đi)
Thông tin: 2 học sinh, học từ đầu
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 15, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa 15 Quận Bình Thạnh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: