Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Phường Long Phước, Quận 9, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/06/2021 08:54:35

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T2,6 (18h-19h30)
Thông tin: học viên nam, học từ đầu
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Long Phước, Quận 9, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa Long Phước Quận 9 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: