Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Phường Phú Thọ Hoà, Quận Tân Phú, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/11/2020 23:52:11

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy:
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Phú Thọ Hoà, Quận Tân Phú, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa Phú Thọ Hoà Quận Tân Phú TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: