Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Phường Phú Thọ Hoà, Quận Tân Phú, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/01/2021 05:23:24

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: sắp xếp sáng T2,3,4,5,6 (sau 8h trở đi)
Thông tin: học viên nữ, 30 tuổi, có biết cơ bản
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Phú Thọ Hoà, Quận Tân Phú, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa Phú Thọ Hoà Quận Tân Phú TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: