Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Phường Phước Long A, Quận 9, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 20/06/2021 08:28:57

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy:
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: tối sắp xếp từ 18h
Thông tin: hv nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Phước Long A, Quận 9, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa Phước Long A Quận 9 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: