Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Phường Tân Kiểng, Quận 7, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/06/2021 05:37:33

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246 (chọn từ 12h đến 15h)
Thông tin: học viên nữ, 27tuổi
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Tân Kiểng, Quận 7, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa Tân Kiểng Quận 7 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: