Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 24/11/2020 21:44:19

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T35 (19h-20h30)
Thông tin: 2 học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa Tân Thới Hiệp Quận 12 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: