Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 29/12/2020 19:10:58

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy:
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp (14h-16h)
Thông tin: 2 học viên nữ, biết chút chút
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa Tân Thới Nhất Quận 12 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: