Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 03/06/2021 23:42:56

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246 (19h-20h30)
Thông tin: học viên nam, học từ đầu
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa Tân Thuận Tây Quận 7 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: