Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 28/04/2021 21:02:07

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: tối T4+ tối CN (18h30->)
Thông tin: 2 học sinh, đã có căn bản
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ, lâu dài
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa Tân Thuận Tây Quận 7 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: