Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Phường Thủ Thiêm, Quận 2, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 25/12/2020 21:23:01

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy:
Mức lương: 250.000đ/buổi
Số buổi: Càng nhiều buổi càng tốt-90phút/buổi
Thời gian: Rãnh sáng T2 (8h-12h), T3,5 (8h-10h)
Thông tin: Học viên nữ, SN 1987, thi HSK3
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ, Phí 300k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Thủ Thiêm, Quận 2, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa Thủ Thiêm Quận 2 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: