Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/06/2021 13:04:28

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy:
Mức lương: 4.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp các ngày (chọn từ 16h đến 18h30)
Thông tin: học viên nữ, 20 tuổi
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa Trung Mỹ Tây Quận 12 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: