Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Phường Trường Thạnh, Quận 9, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 27/12/2020 13:42:45

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy:
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: sắp xếp (học sinh rãnh)
Thông tin: học viên nam, 18 tuổi, học lấy bằng tocfl 1
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam, Phí 350k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Trường Thạnh, Quận 9, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa Trường Thạnh Quận 9 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: