Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Thị trấn Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 07/06/2021 09:14:43

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy:
Mức lương: 800.000đ/tháng, lương: 200k/1buổi
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: chiều CN (từ 14h trở đi)
Thông tin: học viên nữ, có cơ bản
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Thị trấn Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa Thị trấn Cần Thạnh Cần Giờ TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: