Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Nhật Xã An Thới Đông, Huyện Cần Giờ, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 28/12/2020 02:24:30

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Tiếng Nhật,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.300.000đ/tháng, lương: 2tr3/8buổi
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T7 (sắp xếp), CN (khoảng 15h)
Thông tin: 2 học sinh
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã An Thới Đông, Huyện Cần Giờ, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Nhật An Thới Đông Cần Giờ TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: