Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Nhật Xã Bình Lợi, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 27/12/2020 06:41:59

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Tiếng Nhật,
Lớp dạy:
Mức lương: 350.000đ/buổi
Số buổi: 2->3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp với học viên
Thông tin: 3 học viên, sinh viên trường hutech
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam, Phí 600k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Bình Lợi, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Nhật Bình Lợi Bình Chánh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: