Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Nhật Xã Trung Lập Hạ, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 29/04/2021 04:04:08

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Tiếng Nhật,
Lớp dạy:
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: chiều T3+ T5 (2h-4h)
Thông tin: hv nữ, sv năm 1 đại học
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ, dạy lâu dài
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Trung Lập Hạ, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Nhật Trung Lập Hạ Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: