Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Nhật Lớp 10 Phường 06, Quận 10, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/01/2021 00:34:18

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Nhật,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T7,CN
Thông tin: Học sinh nữ, đang học N4
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 06, Quận 10, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Nhật Lớp 10 06 Quận 10 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: