Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Nhật Lớp 12 Phường 04, Quận 10, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 07/11/2020 07:58:54

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Nhật,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 4.200.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T23456(15h30-17h30)
Thông tin: Học sinh nữ, học từ đầu
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 04, Quận 10, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Nhật Lớp 12 04 Quận 10 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: