Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Nhật Lớp 8 Phường 09, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 24/01/2021 15:31:52

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Nhật,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng, nếu sinh viên: 1tr2/2b
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sáng T2+6 (8h->)
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 09, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Nhật Lớp 8 09 Quận Phú Nhuận TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: