Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Nhật Lớp Lá Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 24/12/2020 06:46:52

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Tiếng Nhật,
Lớp dạy: Lớp Lá,
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 60phút/buổi
Thời gian: sáng 246 (chọn 9h đến 11h), sau 2 tuần chuyển sang học buổi tối
Thông tin: học sinh nữ, 4 tuổi
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Nhật Lớp Lá Linh Tây Quận Thủ Đức TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: