Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Nhật Phường 01, Quận 8, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 07/06/2021 14:30:10

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tiếng Nhật,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T3,5,7 (18h30 hoặc 19h)
Thông tin: học viên nam, 27 tuổi, học từ đầu
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 01, Quận 8, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Nhật 01 Quận 8 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: