Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Nhật Phường 01, Quận Tân Bình, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 20/06/2021 21:11:30

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Tiếng Nhật,
Lớp dạy:
Mức lương: 4.000.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: Sáng t2->t6 10h
Thông tin: Học viên nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ, Giáo viên có N3 trở lên
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 01, Quận Tân Bình, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Nhật 01 Quận Tân Bình TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: