Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Nhật Phường 02, Quận 3, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/01/2021 14:09:52

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tiếng Nhật,
Lớp dạy:
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: sáng T2,4,6 (từ 9h trở đi)
Thông tin: học viên nữ, học từ đầu
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 02, Quận 3, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Nhật 02 Quận 3 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: