Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Nhật Phường 02, Quận 8, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 24/11/2020 23:02:59

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Nhật,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp (17h-21h)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 02, Quận 8, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Nhật 02 Quận 8 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: