Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Nhật Phường 08, Quận 11, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 14/11/2020 09:40:22

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Nhật,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chiều sắp xếp (13h30 – 15h30)
Thông tin: học sinh nam, 11 tuổi
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 08, Quận 11, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Nhật 08 Quận 11 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: