Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Nhật Phường 08, Quận 3, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 05/03/2021 23:41:08

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tiếng Nhật,
Lớp dạy:
Mức lương: 600.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi
Thời gian: sắp xếp sáng-chiều-tối
Thông tin: hv nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ, nếu nhà gs xa hv sẽ đến nhà gs học
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 08, Quận 3, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Nhật 08 Quận 3 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: