Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Nhật Phường 09, Quận 11, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/03/2021 00:33:58

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tiếng Nhật,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sx tối
Thông tin: học viên nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 09, Quận 11, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Nhật 09 Quận 11 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: