Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Nhật Phường 09, Quận 5, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 26/12/2020 02:13:00

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tiếng Nhật,
Lớp dạy:
Mức lương: 4.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246 or 357 (chọn từ 15h đến 17h)
Thông tin: nhóm học viên nữ, học từ đầu
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 09, Quận 5, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Nhật 09 Quận 5 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: