Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Nhật Phường 10, Quận 6, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 21/06/2021 02:53:20

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tiếng Nhật,
Lớp dạy:
Mức lương: 300.000đ/buổi
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: Tối t4 (5h30-7h30), T7 (3h30-5h30)
Thông tin: Nhóm học viên
Yêu cầu gia sư: Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 10, Quận 6, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Nhật 10 Quận 6 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: